"ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖುರ್ಶಿದ"

Listen News

ದೆಹಲಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖುರ್ಷಿದ್ ಅವರು ಎನ್‌ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು, "ವಿವಿಧ ಜನರು ಇದನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಇದು ಮೈತ್ರಿ. ಈ ಮೈತ್ರಿಯು ಈ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ , ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿದ ರೀತಿ ಅತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿದೆ, ಅದು ಉತ್ತಮವಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸೋಣ" ಎಂದರು.

Your Image Ad

Read More Articles