ಕಾಂಗ್ರೆಸನ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಔಟ್ ,ಖೇಲ ಅಬಿ ಬಾಕಿ ಹೈ : ಅಭಯ ಪಾಟೀಲ್

Listen News

ಬೆಳಗಾವಿ:ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ನೆಲ ಕಳಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಭಯ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಸರ್ಕಾರವು ಸರಿಯಾದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.

Your Image Ad

ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಆಡಳಿತವು ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದೆ, ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಾಪಕ ವಿರೋಧತೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದೆ. 

Your Image Ad

 ಪಾಟೀಲ್, ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Read More Articles