ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು: ತಹಸೀಲ್ದಾರರು ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

Listen News

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಾರ, ತಹಸೀಲ್ದಾರರು ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಈ ತೀರ್ಪು, ತಹಸೀಲ್ದಾರರು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದ ನಂತರ ಬಂದಿದೆ.

Your Image Ad

ಈ ತೀರ್ಪು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಒಮ್ಮೆ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ತಹಸೀಲ್ದಾರರು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಮತ್ತು ಸಮಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

Your Image Ad

ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ಈ ತೀರ್ಪು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರು ನೀಡಿದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತೀರ್ಪು ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ.

Read More Articles