ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ICC

Listen News

ಜೂನ್ 1, 2023 ರಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ICC ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ನೇತೃತ್ವದ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ನಂತರ ICC ಆಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

Your Image Ad
  • ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
  • ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಡ್ಡಾಯ.

Your Image Ad

Read More Articles