ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಎಂ.ಬಿ. ಜಿರಾಲಿ ಆಗ್ರಹ

Listen News

ಬೆಳಗಾವಿ:ಎಂ.ಬಿ. ಜಿರಲಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Your Image Ad

ಜಿರಲಿಯವರ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Your Image Ad

"ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ರೂ, ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಜಿರಲಿ ಹೇಳಿದರು.

ರಾಜ್ಯದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ ಅವರು, ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇದು ಸರ್ವಥಾ ಅಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಜಿರಲಿಯವರ ಟೀಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ.

ಜಿರಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವರವರನ್ನು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. "ರಾಜ್ಯದ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ, ಗೃಹ ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವುದು ಅತೀ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

Read More Articles