ತಾಯಿಯ ಹಾಲು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ:FSSI

Listen News

ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಮಾನವ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅನಧಿಕೃತ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಐ) ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ಮೇ 24, 2024 ರಂದು ನೀಡಲಾದ ಸಲಹೆಯು ಮಾನವ ಹಾಲಿನ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ನೋಂದಾಯಿತ ಸಮಾಜಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.

Your Image Ad

ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ (FSS) ಕಾಯಿದೆ, 2006, ಮತ್ತು ಈ ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಾಲನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು FSSAI ಅನುಮತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಮಾನವ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ.

Your Image Ad

ಈ ನಿರ್ದೇಶನದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯು FSS ಕಾಯಿದೆ, 2006 ರ ಪ್ರಕಾರ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಆಹಾರ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ವಾಹಕರ (FBOs) ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

"ತಾಯಿಯ ಹಾಲು" ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಡುವ ಮಾನವ ಹಾಲನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ FBO ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಗಿಗಳು ಅಥವಾ ನೋಂದಣಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆಯು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪರವಾನಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

FSSAI ಯ ಈ ಕ್ರಮವು ಆಹಾರ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು FSS ಕಾಯಿದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಪಕ ಅನುಸರಣೆ ಮತ್ತು ಜಾರಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

Read More Articles