ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಭದ್ರತೆ: 2 ಸಾವಿರ ಪೊಲೀಸರ ನಿಯೋಜನೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಲ್ಲಿ

Listen News

ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇದೇ ಜೂನ್ 31ರಂದು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಿಲಾ ಸ್ಮಾರಕದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ 2 ಸಾವಿರ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

Your Image Ad

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಭೇಟಿ ನಿಮಿತ್ತ ಪರಿಸರದ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಭದ್ರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ಆಯೋಜನೆಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

Your Image Ad

Read More Articles