ಸಚಿವಾಲಯಗಳನ್ನು ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ : ಇಲ್ಲಿದೆ ಡೀಟೇಲ್

Listen News

ಬೆಂಗಳೂರು :ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋಗಳನ್ನು ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

Your Image Ad

ಹಣಕಾಸು, ಸಂಪುಟ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆ, ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗದ ಎಲ್ಲ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

Your Image Ad

MB ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್, ಐಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಟಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮರು ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ Finance, Cabinet Affairs, Department of Personnel and Administrative Reforms, Intelligence, Information, I.T. & B.T., Infrastructure Development and all unallocated portfolios. Finance, Cabinet Affairs, Department of Personnel and Administrative Reforms, Intelligence, Information and all unallocated portfolios.
ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ Large & Medium Industries Large & Medium Industries, Infrastructure Development.
ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ Rural Development and Panchayat Raj Rural Development and Panchayat Raj, I.T. & B.T.

Read More Articles