ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ: ಟ್ವೀಟ ಮೂಲಕ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಟಾಂಗ .

ಬೆಂಗಳೂರು :ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವ ಸರ್ಕಾರ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಟ್ವೀಟ ಮೂಲಕ ಟಾಂಗ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ನಾವು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವವರು, ನಾವು ಮಾತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು.

ಐದೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಇದು ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ,

Latest Articles