ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಾರಾಣಸಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಗೆಲುವು

Listen News

ವಾರಾಣಸಿ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಾರಾಣಸಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುದ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2014ರಿಂದ ವಾರಾಣಸಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೋದಿ, ಗಣನೀಯ ಮತಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ (ಬಿಜೆಪಿ) ಮೇಲಿನ ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನೂ ಬೆಂಬಲವನ್ನೂ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ.

Your Image Ad

 ಘೋಷಿತ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು, ಮೋದಿಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಜಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗೆಲುವು, ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ವಾರಾಣಸಿಯ ಜನರು ಹೊಂದಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಮರುದೃಢೀಕರಣವಾಗಿಯೂ ಎಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

Your Image Ad

Read More Articles